Milý synu, kdyby se se mnou něco stalo, zanes tento můj rukopis s přiloženými průkazními materiály o autorství celého díla do Obce spisovatelů a Pen clubu. Přeji si, aby knížka vyšla v mé zemi a aby se o ní psalo jako o knize české. Taková je pravda... Tvá matka - Dagmar Hilarová.26.1.2021, 07:14
Navigace
Ik heb geen naam

Dagmar Hilarová
Český rukopis knihy IK HEB GEEN NAAM
NEM?M Ž?DNÉ JMÉNO
Faksimile rukopisu knihy.


Dagmar Hilarová
Nemám žádné jméno
NEM?M Ž?DNÉ JMÉNO
české vydání knihy


Překlad knihy
         Vznik knihy IK HEB GEEN NAAM do holandštiny
         Původ knihy ICH HABE KEINEN NAMEN do němčinyThe famous Dutch plagiarist
Miep Diekmann

The plagiarist Miep Diekmann
The thief of the authorship
Miep Diekmann


The offer of the book
written by Dagmar Hilarová

Ich habe keinen Namen
The plagiarism of Miep Diekmann

Zděděný úkol

ZDĚDĚNÝ ÚKOL

Kámen z jeruzalémské skály - foto Radim Nytl
... "BOLEST M? VŽDYCKY JEST P?EDE MNOU"

Základním podnětem k podrobnému zkoumání vzniku knihy "Nemám žádné jméno" pro mne byla poslední vůle mé matky, Dagmar Hilarové, v níž mi ukládá, abych průkazní materiály o autorství knihy donesl do Obce spisovatelů a Pen klubu. Pro svoji důležitost je tento text v hlavičce každé stránky jako "běžící" a při najetí kurzoru nad něj se zastaví.
Psací stroj Consul Psací stroj CONSUL

K poslední vůli Dagmar Hilarové byl přiložen rukopis knihy. Oba materiály jsou evidentně napsány na stejném psacím stroji, na němž jsou napsány rovněž i ostatní věci Dagmar Hilarové. O tom, že rukopis napsala Dagmar Hilarová, není nejmenších pochyb.
Že jde právě o ten materiál, jenž do holandštiny překládala Dr. Olga Krijtová, dokládá svědectví překladatelky i její korekce, poznačené na překládaném rukopise její rukou.


Stejnou knihu, jakou mi zde zanechala matka ve formě rukopisu, však prezentuje Miep Diekmann tak, že ji napsala ona podle cárů vzpomínek terezínského vězně Dagmar Hilarové.

Abych při plnění poslední vůle mé matky a řešení střetu vzájemně neslučitelných informací nepostupoval jednostranně a dal paní Miep Diekmann, která tvrdí, že knihu napsala ona, možnost její tvrzení doložit, obrátil jsem se na ní s žádostí o zaslání kopie holandského rukopisu. Miep Diekmann se na internetu i v nakladatelské smlouvě označila za autorku celé knihy a mé matce přiznala pouze 20 básní. Holandský rukopis knihy by tedy měl, vyjma básní, obsahovat celou knihu. Mé žádosti o zaslání kopie dosud imaginárního, holandského originálu paní Miep Diekmann nevyhověla. Její odpověď pouze znovu zopakovala to, co neustále prezentuje.

Přestože všem tvrdí, že knihu napsala ona, zůstává jen u slov. Konkrétní, přesvědčivý důkaz o tom, že knihu napsala ona, jsem od ní žádný nedostal. Proto jsem byl nucen zásadní rozpor mezi tvrzením Miep Diekmann a mými informacemi řešit sám a v hledání pravdy postupovat dál bez účasti Miep Diekmann.


HLED?NÍ PRAVDY
Miep Diekmann versus Dagmar Hilarová, Nemám žádné jméno, Ich habe keinen Namen, Ik heb geen Naam, Io ho nessun nome, I have no name, Jestem bezimienny
Motto

Pero mé tenkrát
neposlalo salvu za nimi,
bylo ještě mládím rozskřípané,
ale již plné vzdoru

Přihlášení

Registrovaní mají
více možností!

Registrovat


Přihlášení
Jméno

HesloZapomněli jste své heslo ?

Vědomí národa
Vědomí národa - Dagmar Hilarová - Nemám žádné jméno
Památník národního písemnictví
Originál rukopisu knihy
Nemám žádné jméno,
jehož překlad vyšel v Nizozemsku
pod názvem IK HEB GEEN NAAM,
je český a je uložen v Památníku
národního písemnictví.
Památník národního písemnictví - Dagmar Hilarová - Nemám žádné jméno
Autorkou knihy IK HEB GEEN NAAM
je Dagmar Hilarová.
České vydání
Dagmar Hilarová - Nemám žádné jméno
Dagmar Hilarová
Nemám žádné jméno
Veřejná anketa
Kdo je podle Vás autor ?

Dagmar Hilarová

Miep Diekmann

Úplně někdo jiný

Vygenerované za: 0.07 sekund Tuto stránku navštívilo lidí