Milý synu, kdyby se se mnou něco stalo, zanes tento můj rukopis s přiloženými průkazními materiály o autorství celého díla do Obce spisovatelů a Pen clubu. Přeji si, aby knížka vyšla v mé zemi a aby se o ní psalo jako o knize české. Taková je pravda... Tvá matka - Dagmar Hilarová.26.1.2021, 07:20
Navigace
Ik heb geen naam

Dagmar Hilarová
Český rukopis knihy IK HEB GEEN NAAM
NEM?M Ž?DNÉ JMÉNO
Faksimile rukopisu knihy.


Dagmar Hilarová
Nemám žádné jméno
NEM?M Ž?DNÉ JMÉNO
české vydání knihy


Překlad knihy
         Vznik knihy IK HEB GEEN NAAM do holandštiny
         Původ knihy ICH HABE KEINEN NAMEN do němčinyThe famous Dutch plagiarist
Miep Diekmann

The plagiarist Miep Diekmann
The thief of the authorship
Miep Diekmann


The offer of the book
written by Dagmar Hilarová

Ich habe keinen Namen
The plagiarism of Miep Diekmann

Porovnání průřezem knihy

POROVN?NÍ PRŮ?EZEM KNIHY


Pro posouzení míry shody německého vydání a českého rukopisu knihy jsem z jejího německého vydání PRŮ?EZEM CELOU KNIHOU opsal několik úryvků a poté i jim odpovídající úseky českého rukopisu. Vybral jsem části, kde se vyskytují jména osob, místopisné názvy, či jsou jinak snadno srozumitelná i pro toho, kdo němčinu, či naopak češtinu nezná. Český a německý text jsem pro zvýšení přehlednosti postavil vedle sebe. Text českého rukopisu jsem umístil do levého sloupce, v pravém sloupci je vždy text z odpovídající části německého vydání knihy, o níž Miep Diekmann tvrdí, že ji napsala.


hlavička tabulky


ÚRYVEK Z KNIHY, ZA JEJÍŽ AUTORKU SE VYD?V? PLAGI?TOR MIEP DIEKMANN
/ STRANA 5 /

STRANA 5


ÚRYVEK Z KNIHY, ZA JEJÍŽ AUTORKU SE VYD?V? PLAGI?TOR MIEP DIEKMANN
/ STRANA 22 /

STRANA 22


ÚRYVEK Z KNIHY, ZA JEJÍŽ AUTORKU SE VYD?V? PLAGI?TOR MIEP DIEKMANN
/ STRANA 36 /

STRANA 36


ÚRYVEK Z KNIHY, ZA JEJÍŽ AUTORKU SE VYD?V? PLAGI?TOR MIEP DIEKMANN
/ STRANA 41 /

STRANA 41


ÚRYVEK Z KNIHY, ZA JEJÍŽ AUTORKU SE VYD?V? PLAGI?TOR MIEP DIEKMANN
/ STRANA 48 /

STRANA 48


ÚRYVEK Z KNIHY, ZA JEJÍŽ AUTORKU SE VYD?V? PLAGI?TOR MIEP DIEKMANN
/ STRANA 91 /

STRANA 91


ÚRYVEK Z KNIHY, ZA JEJÍŽ AUTORKU SE VYD?V? PLAGI?TOR MIEP DIEKMANN
/ STRANA 132 /

STRANA 132


ÚRYVEK Z KNIHY, ZA JEJÍŽ AUTORKU SE VYD?V? PLAGI?TOR MIEP DIEKMANN
/ STRANA 145 /

STRANA 145


Autorkou rukopisu, z něhož úryvky pochází, a tedy i shora uvedených textů, je Dagmar Hilarová. Celý rukopis je napsán v jednom jazyku, na jednom psacím stroji. Text, který se láme přes konec stránky, pokračuje plynule z jedné stránky na stránce další. Číslování stran tvoří ucelenou řadu. Změny a opravy jsou do rukopisu vepsány stejným písmem, rukou jednoho člověka. Rukopis tvoří jeden kompaktní, nedělitelný celek. Překlad českého rukopisu do jiného jazyka (ať již holandštiny, či němčiny) na autorství knihy nic nemění.

Z češtiny do holandštiny přeložený rukopis knihy, přenesla paní Miep Diekmann z Prahy do Holandska, kde se prohlásila za jeho autorku. Poštácký výkon Miep Diekmann ocenilo podvedené Holandsko, Itálie a Polsko významnými, literárními cenami.

To, že jsem oba texty přepsal do znakového formátu, mi umožnilo "rozlámat" jednotlivé věty do ještě menších celků, které jsem mohl vložit do tabulky a postavit proti sobě. Tím je ještě zřetelněji vidět, že německý text naprosto přesně odpovídá přepisu českého rukopisu. A protože je tento německý text překladem z holandštiny, holandská předloha pro tento překlad do němčiny musela nutně vzniknout doslovným překladem českého rukopisu.

Ke stejnému závěru, k němuž jsme dospěli úvahou, dojdeme ještě snadněji aplikováním jednoduchého, komparativního vztahu matematiky.

TROCHA MATEMATIKY


Pro prokázání shodnosti holandského vydání knihy s českým rukopisem se nemusíme učit holandštinu, ale vystačíme se znalostmi matematiky na úrovni střední školy. V matematice totiž náš vztah mezi českým originálem a jeho dvěma překlady popisuje tzv. transitivita, která nám říká, že :

platí-li   A ~ B   a   B ~ C   =>   A ~ C


Slovně bychom souvislost mezi třemi (a více) vzájemně si odpovídajícími objekty vyjádřili asi takto:

Platí-li, že německé vydání knihy odpovídá jak českému rukopisu, tak i holandskému vydání, pak i holandské vydání knihy odpovídá českému rukopisu.

Toto zjištění je v příkrém rozporu s tvrzením nakladatelky Liesbeth ten Houten, která originální text, napsaný Dagmar Hilarovou, označila za nepoužitelný. Vidíme, že původní text Dagmar Hilarové byl nejen použit, ale byl použit bez nejmenší úpravy a přeložen slovo od slova. Na textu tedy naopak zjišťujeme absolutní absenci jakéhokoli tvůrčího vkladu Miep Diekmann, která se prohlásila za jeho autorku. Pokud by tu snad někdo hledal sebenepatrnější kousíček práce Miep Diekmann, hledal by marně.

Český původ, pro možnost porovnání do detailů rozloženého textu knihy "NEM?M Ž?DNÉ JMÉNO", naprosto spolehlivě dokládají FOTOKOPIE TĚCHTO VÝŇATKŮ Z ČESKÉHO RUKOPISU.


MIEP DIEKMANN - MISTR MYSTIFIKACE
TÉMĚ? DOKONALÝ KLAM

Motto knihy v holandské publikaci deníku Dagmar Hilarové
Motto knihy, vepsané do publikace deníku Dagmar Hilarové
vlastní rukou Miep Diekmann

Ano, jde o motto této knihy, které najdeme nahoře v pravém panelu každé stránky Dagmar Hilarové a které je, jako první z porovnávaných textů, i v úvodu této stránky. Forma ručního zápisu, kterou zvolila Miep Diekmann, čtenáři velice sugestivně podsouvá ideu, že autorkou je ona. Vždyť text mluví o peru a samozřejmě o peru autora knihy, koho jiného? "Pero mé tenkrát neposlalo salvu za nimi..." - a toto je přeci pero Miep Diekmann!

Vskutku, práce za níž by se ani David Copperfield nemusel stydět! Asi stěží někoho napadne, že by všechno mohlo být úplně jinak. Přesto tomu tak je. Jde o překlad českého textu spisovatelky Dagmar Hilarové, který Miep Diekmann ručně vepsala do holandského vydání deníku Dagmar Hilarové až v roce 1979. Deník však vznikl mnoho let před tím. Ač je tedy tento text napsán v knize rukou Miep Diekmann, s jeho autorstvím nemá Miep Diekmann absolutně nic společného!

Na takovýchto detailech vidíme, že Miep Diekmann neponechala nic náhodě. Její krádež autorství je z pohledu různých, často velice umně skrytých mystifikací téměř dokonalá.


PR?CE OSVOBOZUJE - ČÍ PRACÍ JE KNIHA ?


ARBEIT MACHT FREI
ARBEIT MACHT FREI


Práci Dagmar Hilarové vydává Miep Diekmann lživě za svoji
a parazituje na výsledku schopností a utrpení terezínského vězně.Štěnice
ŠtěniceMiep Diekmann versus Dagmar Hilarová, Nemám žádné jméno, Ich habe keinen Namen, Ik heb geen Naam, Io ho nessun nome, I have no name, Jestem bezimienny
Motto

Pero mé tenkrát
neposlalo salvu za nimi,
bylo ještě mládím rozskřípané,
ale již plné vzdoru

Přihlášení

Registrovaní mají
více možností!

Registrovat


Přihlášení
Jméno

HesloZapomněli jste své heslo ?

Vědomí národa
Vědomí národa - Dagmar Hilarová - Nemám žádné jméno
Památník národního písemnictví
Originál rukopisu knihy
Nemám žádné jméno,
jehož překlad vyšel v Nizozemsku
pod názvem IK HEB GEEN NAAM,
je český a je uložen v Památníku
národního písemnictví.
Památník národního písemnictví - Dagmar Hilarová - Nemám žádné jméno
Autorkou knihy IK HEB GEEN NAAM
je Dagmar Hilarová.
České vydání
Dagmar Hilarová - Nemám žádné jméno
Dagmar Hilarová
Nemám žádné jméno
Veřejná anketa
Kdo je podle Vás autor ?

Dagmar Hilarová

Miep Diekmann

Úplně někdo jiný

Vygenerované za: 0.02 sekund Tuto stránku navštívilo lidí