Milý synu, kdyby se se mnou něco stalo, zanes tento můj rukopis s přiloženými průkazními materiály o autorství celého díla do Obce spisovatelů a Pen clubu. Přeji si, aby knížka vyšla v mé zemi a aby se o ní psalo jako o knize české. Taková je pravda... Tvá matka - Dagmar Hilarová.24.1.2021, 09:58
Navigace
Ik heb geen naam

Dagmar Hilarová
Český rukopis knihy IK HEB GEEN NAAM
NEM?M Ž?DNÉ JMÉNO
Faksimile rukopisu knihy.


Dagmar Hilarová
Nemám žádné jméno
NEM?M Ž?DNÉ JMÉNO
české vydání knihy


Překlad knihy
         Vznik knihy IK HEB GEEN NAAM do holandštiny
         Původ knihy ICH HABE KEINEN NAMEN do němčiny



The famous Dutch plagiarist
Miep Diekmann

The plagiarist Miep Diekmann
The thief of the authorship
Miep Diekmann


The offer of the book
written by Dagmar Hilarová

Ich habe keinen Namen
The plagiarism of Miep Diekmann

◦ Co je správné a co špatné?

Co je správné a co špatné?



Olga Krijtová: "Chápu, že syn hájí svou maminku. Začalo to ale být nechutné."
[Zdroj: iDNES]

Paní Krijtové je asi třeba připomenout, že "TO" nezačalo teď, ale před 30 roky. Ač paní Krijtová pravdu o knize zná, po celých 30 let o ní mlčela a mé mamince, o níž mluví, bojující za navrácení ukradeného autorství, k prosazení pravdy nepomohla. Dagmar Hilarová zemřela, aniž by se uznání svého autorství dožila.

K rozhodnutí vytvořit protiváhu ke stránkám Miep Diekmann jsem dospěl až po mnoha letech neúspěšných pokusů o domluvu. Stránka, kterou paní Krijtová pranýřuje, mluví otevřeně o lži, podvodu, plagiátorství a krádeži autorství. Tyto činy nikdy "chutné" nebudou a jejich podstata se nezmění, i kdyby se je někdo pokusil pojmenovat jinak. Stránka píše o stejných věcech, jako Miep Diekmann, jen si je dovolila začít porovnávat s dokumenty, s nimiž Miep Diekmannová "zapomněla" veřejnost seznámit, které tu ale jsou a umož?ují vidět její jednání v celém komplexu vzájemných souvislostí. Mám pocit, že spíše, než zveřejnění informace o porušení zákona a spisovatelské etiky si odsouzení zaslouží zločin jako takový. Ve slovech paní Krijtové jsem však nenašel jediný náznak distancování se od protiprávního jednání Miep Diekmann.

Překladatelka Olga Krijtová by si patrně rychle všimla, kdyby se o ní psalo, že neumí překládat. Šíření difamující informace, že spisovatelka Dagmar Hilarová neumí psát (en zij kon geen proza schrijven), snižující profesní prestiž Dagmar Hilarové a poškozující její společenské postavení, však pokládá za správné.

Tzv. "doslov" Miep Diekmann, s jehož šířením vyjádřila autorka knihy Dagmar Hilarová pro jeho nepravdivost písemně svůj nesouhlas, poznamenává všechny výtisky knihy "Ik heb geen naam" resp. "Ich habe keinem Namen" od roku 1980 dodnes.

Olga Krijtová celý český rukopis knihy překládala do holandštiny, a tedy věděla, že knihu napsala Dagmar Hilarová. Přesto tento "doslov", podávající informaci, že knihu napsala Miep Diekmann podle vyprávění Dagmar Hilarové, přeložila do češtiny a doručila do DILIA, čímž se na šíření lživých informací o způsobu vzniku knihy, jakož i své úlohy při jejím vzniku, a tím i o autorství knihy, aktivně podílela. Pokud se někdo chce zeptat "PROČ?", musí se zeptat jí. Ve svém vyjádření pro iDNES nám to totiž neřekla.


Protichůdná vyjádření



Miep Diekmann versus Dagmar Hilarová, Nemám žádné jméno, Ich habe keinen Namen, Ik heb geen Naam, Io ho nessun nome, I have no name, Jestem bezimienny
Motto

Pero mé tenkrát
neposlalo salvu za nimi,
bylo ještě mládím rozskřípané,
ale již plné vzdoru

Přihlášení

Registrovaní mají
více možností!

Registrovat


Přihlášení
Jméno

Heslo



Zapomněli jste své heslo ?

Vědomí národa
Vědomí národa - Dagmar Hilarová - Nemám žádné jméno
Památník národního písemnictví
Originál rukopisu knihy
Nemám žádné jméno,
jehož překlad vyšel v Nizozemsku
pod názvem IK HEB GEEN NAAM,
je český a je uložen v Památníku
národního písemnictví.
Památník národního písemnictví - Dagmar Hilarová - Nemám žádné jméno
Autorkou knihy IK HEB GEEN NAAM
je Dagmar Hilarová.
České vydání
Dagmar Hilarová - Nemám žádné jméno
Dagmar Hilarová
Nemám žádné jméno
Veřejná anketa
Kdo je podle Vás autor ?

Dagmar Hilarová

Miep Diekmann

Úplně někdo jiný

Vygenerované za: 0.05 sekund Tuto stránku navštívilo lidí