Milý synu, kdyby se se mnou něco stalo, zanes tento můj rukopis s přiloženými průkazními materiály o autorství celého díla do Obce spisovatelů a Pen clubu. Přeji si, aby knížka vyšla v mé zemi a aby se o ní psalo jako o knize české. Taková je pravda... Tvá matka - Dagmar Hilarová.24.1.2021, 11:27
Navigace
Ik heb geen naam

Dagmar Hilarová
Český rukopis knihy IK HEB GEEN NAAM
NEM?M Ž?DNÉ JMÉNO
Faksimile rukopisu knihy.


Dagmar Hilarová
Nemám žádné jméno
NEM?M Ž?DNÉ JMÉNO
české vydání knihy


Překlad knihy
         Vznik knihy IK HEB GEEN NAAM do holandštiny
         Původ knihy ICH HABE KEINEN NAMEN do němčinyThe famous Dutch plagiarist
Miep Diekmann

The plagiarist Miep Diekmann
The thief of the authorship
Miep Diekmann


The offer of the book
written by Dagmar Hilarová

Ich habe keinen Namen
The plagiarism of Miep Diekmann

Kniha a Evropa


KNIHA A EVROPA


Evropa Evropa
EU EU
Kromě Dagmar Hilarové bylo ještě oklamáno minimálně pět států Evropské unie.
Jedním z nich je i podvedená vlast falešné „autorky" terezínského deníku, Holandsko.


Holandsko

HOLANDSKO


Holandská sekce Mezinárodního Pen klubu
udělila v roce 1981 paní Miep Diekmann
za napsání knihy, kterou nenapsala, cenu Gouden Sleutel.

Boekensleutel
Boekensleutel - cena udělená Miep Diekmann za napsání knihy, napsané Dagmar Hilarovou.

Jury :   Barnard Petra, Battjes Nelly, Haak Rien, Ligthart Fred, Piek Mara, Spiro Mien, Verroen Dolf.
Kdo z členů poroty vysvětlí za co dostala Miep Diekmann cenu, když rukopis knihy je český?

Jako zvláštnost se uvádí, že cenu dostala i co-autorka Dagmar Hilarová. Mnohem zajímavější je ovšem to, že kniha je překladem díla tzv. co-autorky, české spisovatelky Dagmar Hilarové a že na titulní straně holandského vydání, určené pro jméno autora, je uvedena Miep Diekmann, která knihu nenapsala.

Lhář čestným členem IBBY ?


V roce 2006 bylo holandskou sekcí IBBY uděleno Miep Diekmann čestné členství.

Wikipedie :

Čest (od slovesa ctíti) je to, čím si člověk zasluhuje i získává úctu a důvěru a co ztrácí podvodem, zradou, zbabělostí, tedy tam, kde zklamal důvěru druhých, kteří se na něho spoléhali.

Udělení čestného členství osobě, která vydává práci někoho jiného za své vlastní, autorské dílo, která zradila a pomluvila kamarádku, jenž jí důvěřovala, která oklamala několik států Evropy a která podvedla dokonce i svou vlast, je devalvací ocenění i členství všech poctivých členů IBBY.

Německo

NĚMECKO


Tiráž německého vydání deníku spisovatelky Dagmar Hilarové, informující o holandském originálu neodpovídá skutečnosti, neboť originální text knihy je český.

Na titulní straně německého vydání, kde je obvyklé uvádět autora, je uvedena paní Miep Diekmann, která autorkou knihy není.

Jako autorka knihy je na internetu prezentována osoba, která knihu nenapsala.

Arena Verlag
Arena Verlag - Nepravdivá informace o autorství knihy ICH HABE KEINEN NAMEN

Kniha Dagmar Hilarové v Německu vyšla bez jejího vědomí. Tím byla porušena její autorská práva. Listinné materiály ukazují na to, že honoráře za vydání knihy v Německu autorka knihy nedostala.

Itálie

IT?LIE


Universita Padova
Universita Padova

Itálie v roce 1982 udělila Miep Diekmann za napsání knihy, kterou nenapsala, cenu Premio d´Oro: Miep Diekmann has received eleven important prizes for her work, starting with an award in 1957 for a book set on the Dutch Antilles. She has received the Premio d'Oro, one of the most prestigious awards for children's literature in Europe, twice: for "Ik heb geen naam" (1982), a book centering on the memories of a survivor in a World War II concentration camp.

PolskO

POLSKO


IBBY IBBY
Polská sekce IBBY sděluje, že za autorku knihy pokládali paní Miep Diekmann. O záměru IBBY pozvat Miep Diekmann a Dagmar Hilarovou za účelem předání ceny Janusze Korczaka byl holandský nakladatel informován. Žádosti polské sekce IBBY o sdělení adresy Dagmar Hilarové však nakladatel nevyhověl a informaci o udělení ceny a pozvání sdělil pouze Miep Diekmann, která se nestyděla přijet namísto skutečné autorky, vyzvednout si cenu za knihu, napsanou někým jiným.

České republika

ČESK? REPUBLIKA


DILIA DILIA - Divadelní a literární agentura
Také v České republice, zemi svého původu, je terezínský deník spisovatelky Dagmar Hilarové i po předložení rukopisu knihy, stále nesprávně veden jako dílo holandské autorky Miep Diekmann.

WIKIPEDIA

WIKIPEDIA


Jednostranně, nesprávně informovaná Wikipedia podává o Miep Diekmann tuto informaci :
Mit ihrem Buch "Ik heb geen naam" (dt. "Ich habe keinen Namen") gewann sie 1983 den Internationalen Janusz-Korczak-Literaturpreis. Hierin schildert sie das Leben eines Mädchens im KZ.
Miep Diekmann ceny skutečně dostala, nikoli však za knihu, kterou napsala ona, ale za knihu, jejíž autorkou je česká spisovatelka Dagmar Hilarová. Použití termínu "vyhrála" pro případ podvodu a na jeho základě získaného ocenění a neoprávněného majetkového prospěchu, skutečně není na místě.

Euro-straka
Euro-straka

Autorkou knihy "Ik heb geen naam" Miep Diekmann není. Z množství vydání knihy a nemalého počtu oklamaných států je zřejmé, že rozsah mezinárodního, literárního podvodu je značný. Domnívám se, že nepoctivě, na základě podvodu získané ceny, které si paní Miep Diekmann nechala udělit za dílo Dagmar Hilarové a s nimi spojené finanční odměny, by nepravá "autorka knihy" měla všem podvedeným vrátit. Mnoho minulých let spolehlivě prokázalo, že to sama ze své vůle neudělá.
Spravedlnost ?A co na to říká Spravedlnost?

Spravedlnost s koulí socializmu na noze
k mé matce za jejího života dojít nestihla.
Z totalitního státu na spravedlnost matka nedosáhla
a pak jí již došly síly.
           Spravedlnost

Ve své poslední vůli se s nadějí, že její, ukradené autorství, aspo? po její smrti obhájí,
obrátila Dagmar Hilarová na Obec spisovatelů, jíž byla členkou a PEN klub.

Okradení terezínského vězně, jehož se dopustila Miep Diekmann, pokládám za čin mimořádně odporný a zavrženíhodný.

Hyena
Hyena

Pokud někdo vidí věci stejně jako já - ať již pochází z řad ostatních podvedených, či jen proto, že nemá rád bezpráví - a má sílu s nimi pohnout, uvítám, když se do případu vloží a pomůže napravit alespo? to, co se ještě napravit dá.

Deník jsem vydal, jak si přála matka, v zemi jeho původu (samozřejmě již se správně uvedeným autorstvím a bez lživého, fakta překrucujího doslovu Miep Diekmann). Jestliže někdo projeví zájem deník matky vydat jinde, budu rád.

Terezínský deník Dagmar Hilarové, popisující její život v koncentráku, není jen pouhým záznamem proběhlých událostí, ale je také mementem pro další generace. Kniha, v níž lidské a morální hodnoty mají významnou roli, má stále lidem co říci. A s ohledem na velice krátkou, lidskou paměť, "ochotnější" rychleji zapomínat to negativní, je dnes její poselství možná mnohem potřebnější, než bezprostředně v poválečných letech. Připomínání si toho, co bylo, vidím jako ochranu toho, co bude.

Zločin Miep Diekmann ukazuje, že zlo je na světě stále a boj s ním je věčný. I to je poselství terezínských dětí a deníku Dagmar Hilarové: "...postava flašinetáře Brundibára představovala zlo, proti kterému je nutné stále bojovat..."

Kniha mé matky je určena především mladým lidem. Je napsána jejich vrstevníkem s podobným myšlením i zájmy.

PLAGI?TOR MIEP DIEKMANN
Miep Diekmann versus Dagmar Hilarová, Nemám žádné jméno, Ich habe keinen Namen, Ik heb geen Naam, Io ho nessun nome, I have no name, Jestem bezimienny
Motto

Pero mé tenkrát
neposlalo salvu za nimi,
bylo ještě mládím rozskřípané,
ale již plné vzdoru

Přihlášení

Registrovaní mají
více možností!

Registrovat


Přihlášení
Jméno

HesloZapomněli jste své heslo ?

Vědomí národa
Vědomí národa - Dagmar Hilarová - Nemám žádné jméno
Památník národního písemnictví
Originál rukopisu knihy
Nemám žádné jméno,
jehož překlad vyšel v Nizozemsku
pod názvem IK HEB GEEN NAAM,
je český a je uložen v Památníku
národního písemnictví.
Památník národního písemnictví - Dagmar Hilarová - Nemám žádné jméno
Autorkou knihy IK HEB GEEN NAAM
je Dagmar Hilarová.
České vydání
Dagmar Hilarová - Nemám žádné jméno
Dagmar Hilarová
Nemám žádné jméno
Veřejná anketa
Kdo je podle Vás autor ?

Dagmar Hilarová

Miep Diekmann

Úplně někdo jiný

Vygenerované za: 0.03 sekund Tuto stránku navštívilo lidí