Milý synu, kdyby se se mnou něco stalo, zanes tento můj rukopis s přiloženými průkazními materiály o autorství celého díla do Obce spisovatelů a Pen clubu. Přeji si, aby knížka vyšla v mé zemi a aby se o ní psalo jako o knize české. Taková je pravda... Tvá matka - Dagmar Hilarová.01.2.2021, 06:48
Navigace
Ik heb geen naam

Dagmar Hilarová
Český rukopis knihy IK HEB GEEN NAAM
NEM?M Ž?DNÉ JMÉNO
Faksimile rukopisu knihy.


Dagmar Hilarová
Nemám žádné jméno
NEM?M Ž?DNÉ JMÉNO
české vydání knihy


Překlad knihy
         Vznik knihy IK HEB GEEN NAAM do holandštiny
         Původ knihy ICH HABE KEINEN NAMEN do němčinyThe famous Dutch plagiarist
Miep Diekmann

The plagiarist Miep Diekmann
The thief of the authorship
Miep Diekmann


The offer of the book
written by Dagmar Hilarová

Ich habe keinen Namen
The plagiarism of Miep Diekmann

Český rukopis x první holandské vydání knihy

ČESKÝ RUKOPIS x PRVNÍ HOLANDSKÉ VYD?NÍ KNIHY


Překladatelka Dr. Olga Krijtová (REFLEX č. 38-2010):

"Překládala jsem podklady ke knize." říká Olga Krijtová,
"papíru bylo málo, tak jsem někdy klepala překlad na druhou stranu synových přednášek z chemie."

Podklady ke knize, jež Olga Krijtová překládala do holandštiny,
jsou ve skutečnosti hotovou knihou, napsanou spisovatelkou Dagmar Hilarovou,
která byla v podobě faksimile rukopisu knižně vydána ...
Český rukopis knihy NEM?M Ž?DNÉ JMÉNO spisovatelky Dagmar Hilarové První holandské vydání knihy Dagmar Hilarové NEM?M Ž?DNÉ JMÉNO


... a překladatelkou
Olgou Krijtovou porovnávána
s prvním holandským vydáním knihy
"Ik heb geen naam"

Porovnávání českého rukopisu s prvním vydáním knihy v Holandsku

Mám před sebou faksimile rukopisu,
překladatelka Olga Krijtová se dívá do prvního vydání knihy Nemám žádné jméno
(Ik heb geen naam) v nizozemštině.


Čteme a kontrolujeme řádku po řádce ....
"Přesně tak, přesně tak," opakuje Olga Krijtová.

V rukopise z pozůstalosti nachází i svoje opravy ....
"To jsou ty podklady, které jsem překládala," zjišťuje překladatelka ....


Dr. Olga Krijtová, coby profesorka na Filosofii, nemohla nečinně hledět na gramatické chyby, které v rukopise našla a ještě před překladem tyto chyby opravila. Ve věku, kdy mladí lidé v době míru chodívají do škol, má matka byla v Terezínském ghettu. V něm se však nerozhodovalo, zda psát i, nebo y, ani o tom, zda napsat , či mně, ale o životě a smrti...

Některé chyby si lidé s sebou vláčí po celý život. U Dagmar Hilarové tomu nebylo jinak a tak naprosto stejné chyby, kterých se dopustila při psaní knihy "Nemám žádné jméno", lze najít nejen v jejím deníku, ale i u jejích dalších rukopisů. Chyba obecně není nic pozitivního. Zde se však, stejně jako např. ve filatelii, či numismatice, stává atributem jedinečnosti. V různých materiálech opakovaná, stejná chyba je pak podobně, jako otisk prstu i jedním z důkazů, že knihu napsala Dagmar Hilarová.

Překladatelka Olga Krijtová prověřovala shodu holandského vydání s českým, knižně vydaným rukopisem a zjistila, že si texty v náhodně, z prostředka knihy vybraném, porovnávaném úseku, odpovídají.

Z porovnání německého vydání deníku s českým rukopisem, které bylo uděláno z různých úseků, vybraných od počátku až do konce knihy, vidíme také u nich, že i po druhém překladu z holandštiny do němčiny, shoda německého textu s českým rukopisem zůstává stále velice dobrá. Přitom je třeba si uvědomit, že i pokud by tomu tak nebylo a někde byl při překladu použit jiný slovní obrat, jako můžeme občas nalézt na porovnání německých překladů z češtiny a z holandštiny, nic to na autorství nemění. Autorem je ten, kdo napsal originál díla a tím je jednoznačně Dagmar Hilarová.


POROVN?NÍ VYDANÉ KNIHY S NAKLADATELSKOU SMLOUVOU
Motto

Pero mé tenkrát
neposlalo salvu za nimi,
bylo ještě mládím rozskřípané,
ale již plné vzdoru

Přihlášení

Registrovaní mají
více možností!

Registrovat


Přihlášení
Jméno

HesloZapomněli jste své heslo ?

Vědomí národa
Vědomí národa - Dagmar Hilarová - Nemám žádné jméno
Památník národního písemnictví
Originál rukopisu knihy
Nemám žádné jméno,
jehož překlad vyšel v Nizozemsku
pod názvem IK HEB GEEN NAAM,
je český a je uložen v Památníku
národního písemnictví.
Památník národního písemnictví - Dagmar Hilarová - Nemám žádné jméno
Autorkou knihy IK HEB GEEN NAAM
je Dagmar Hilarová.
České vydání
Dagmar Hilarová - Nemám žádné jméno
Dagmar Hilarová
Nemám žádné jméno
Veřejná anketa
Kdo je podle Vás autor ?

Dagmar Hilarová

Miep Diekmann

Úplně někdo jiný

Vygenerované za: 0.03 sekund Tuto stránku navštívilo lidí